KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

 

KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

Điện thoại: 0296.3.911.199


Tập thể khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

I.Ngày thành lập Khoa: 03/05/2017.

II.Chức năng nhiệm vụ của Khoa:

a. Khám điều trị bệnh nội khoa tim mạch.

b. Khám và điều trị bệnh ngoại khoa về tim mạch.

c. Gây mê phẫu thuật bệnh lý ngoại khoa tim mạch.

d.Thực hiện kỹ thuật Chạy máy Tuần hoàn ngoài cơ thể phẫu thuật bệnh lý ngoại khoa tim mạch.

e. Hồi sức Nội - Ngoại khoa các bệnh lý tim mạch.

III. Tổ chức và nhân sự

a. Tổng số nhân sự là: 29 .Trong đó 

       - Bác sĩ : 09 (Bs PTV: 05 , Bs Hồi Sức: 02, Bs Gây Mê: 01, Bs THNCT: 01)

       - Điều dưỡng: 15 (CNĐD: 06, CĐĐD:06 ,ĐDTH: 03)

       - KTV: 03

       - Hộ lý: 02

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

HÌNH ẢNH CHỨC VỤ

 

TRƯỞNG KHOA

THS.BS MAI PHẠM TRUNG HIẾU

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

ĐD TRƯỞNG KHOA

CN NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

 

b.Phòng bệnh- Giường bệnh:

       - Phòng bệnh : 03 phòng (Tiền phẫu: 01, Hậu phẫu: 01, Hồi sức:01)

       - Phòng mổ : 02 phòng

       - Phòng tiểu phẫu: 01

       - Phòng siêu âm : 01

       - Giường bệnh: 16 giường (Tiền phẫu: 06, Hậu phẫu: 06, Hồi sức:04)

4.Kỹ thuật lâm sàng- Trang thiết bị :

a. Kỹ thuật lâm sàng:

       - Phẫu thuật: Bệnh lý Tim bẩm sinh người lớn , bệnh lý van tim, bệnh lý mạch vành, bệnh lý động mạch chủ.

       - Gây mê phẫu thuật bệnh lýtim mạch.

       - Chạy máy Tuần hoàn ngoài cơ thể phẫu thuật bệnh lýtim mạch.

b. Trang thiết bị :

       - Máy gây mê: 01

       - Mornitoring (theo dõi 7 thông số) : 01

       - Máy THNCT: 02

       - Máy truyền máu hoàn hồi Cell Saver: 01

       - Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ: 01

       - Máy đo oxy não:01

       - Máy shock điện (bản cực shock trong tim): 01

       - Máy tạo nhịp tạm thời (2 buồng): 05

5. Công trình nghiên cứu khoa học:

a. “Đánh giá tình hình bệnh nhân tim mạch cần phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang”.

b. “Đánh giá kết quả sớm bệnh nhân được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang".

6. Hình ảnh hoạt động tại khoa:

 

  

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích