Tin tức BỆNH VIỆN

XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021
[ Cập nhật vào ngày (25/03/2021) ]

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2021 bệnh viện Tim mạch An Giang tổ chức thành công buổi xét duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học cấp bệnh viện năm 2021. 


Nghiên cứu khoa học là lĩnh vực được Bệnh viện chú trọng đầu tư thực hiện thường niên nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và quản lý hiệu quả trang thiết bị Y tế.

Các đề cương nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, giáo dục sức khỏe, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược, Xét nghiệm  và quản lý Trang thiết bị Y tế đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, được chỉnh sửa theo góp ý của các phản biện để buổi trình bày trước Hội đồng được nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác xét duyệt đề cương NCKH tạo thuận lợi cho việc thu thập, phân tích dữ liệu để kết quả thu được có giá trị phục vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn với phương châm “vì sức khỏe trái tim”./.

 
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích