THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

KẾT CỤC TIM MẠCH VÀ THẬN VỚI EMPAGLIFLOZIN TRONG SUY TIM
[ Cập nhật vào ngày (30/12/2020) ]


Nguồn: Packer M, Anker SD, Butler J; EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1413-1424).

Người dịch: DS. Phan Quốc Duy.Hiệu đính: ThS. BS. Bùi Hữu Minh Trí
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích