THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Trường hợp lâm sàng: BN nam yếu cơ toàn bộ và có thay đổi ECG
[ Cập nhật vào ngày (29/03/2021) ]


Nguồn: Dinkar Bhasin, Rahul Kumar,  Anunay Gupta . A Young Man With Generalized Muscle Weakness and a Peculiar Electrocardiogram. JAMA Intern Med. 2021;181(3):374-376.

Người dịch: BS Nguyễn Tiến Trung. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí




Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viết



Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích