Tài liệu của Bộ Y tế

Công văn 4112 về việc Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (04/08/2020) ]


Công văn 4112/BYT-KCB ký ngày 01/08/2020 của Bộ Y tế ban hành về việc Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtTìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích