Tài liệu của Tỉnh An Giang và Sở Y tế

Phương án số 3274/PA-SYT ngày 08/10/2021 v/v triển khai cơ sở điều trị Bn COVID-19 tỉnh An Giang theo mô hình tháp 3 tầng đối với các trường hợp có 50 ca tử vong/ngày,50-100 ca tử vong/ngày,trên 100 ca tử vong/ngày
[ Cập nhật vào ngày (11/10/2021) ]


Phương án số 3274/PA-SYT ngày 08/10/2021 v/v triển khai cơ sở điều trị Bn COVID-19 tỉnh An Giang theo mô hình tháp 3 tầng đối với các trường hợp có 50 ca tử vong/ngày, 50-100 ca tử vong/ngày, trên 100 ca tử vong/ngày
SỞ Y TẾ AN GIANG

  In bài viếtTìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO