Quy trình (Năm 2021)

Quy trình sàng lọc phát hiện sớm và xử trí ca nghi COVID-19 nội trú (ban hành lần thứ 7)
[ Cập nhật vào ngày (06/10/2021) ]


Quy trình sàng lọc phát hiện sớm và xử trí ca nghi COVID-19 nội trú (ban hành lần thứ 7)

(Theo Quyết định số 975/QĐ-BVTM ngày 16/9/2021 của BVTM)
BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

  In bài viếtĐơn vị trực thuộc

tiện ích