Quyết định (Năm 2020-Đợt 2)

Quyết định 628 về việc ban hành quy trình sàng lọc, phát hiện và cách ly người bệnh Covid-19 (lần thứ 3)
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Quyết định 628/QĐ-BVTM ngày 05/8/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang về việc ban hành quy trình sàng lọc, phát hiện và cách ly người bệnh Covid-19 (lần thứ 3)

Kèm Quy trình số 627/QT-BVTM về việc sàng lọc, phát hiện và cách ly người bệnh Covid-19 (Ban hành lần 3) ký ngày 04/08/2020 của Bệnh viện Tim mạch An Giang
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtĐơn vị trực thuộc

tiện ích