THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

ỨC CHẾ MEN CHUYỂN VÀ CHẸN THỤ THỂ ANGIOTENSIN: LỢI, HẠI HAY TRUNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN COVID-19?
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2020) ]

Nguồn: 1. Li J et al. Association of renin-angiotensin system inhibitors with severity or risk of death in patients with hypertension hospitalized for coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020 Apr 23; [e-pub]. (https://doi.org/ 10.1001/jamacardio.2020.1624) 2. Zhang P et al. Association of inpatient use of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers with mortality among patients with hypertension hospitalized with COVID-19. Circ Res 2020 Apr 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1161/ CIRCRESAHA.120.317134) 3. Bean DM et al. Treatment with ACE-inhibitors is associated with less severe disease with SARSCovid-19 infection in a multi-site UK acute hospital trust. MedRxiv 2020 Apr 11; [preprint] (https://doi.org/10.1101/2020.04.07.20056788)


Người dịch: DS Phan Quốc Duy. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí 
Tập tin đính kèm

.

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích