Tài liệu từ TW và Bộ Y tế

Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 v/v ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (07/10/2021) ]


Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 v/v ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (thay thế Quyết định số 3416/QĐ-BYT)
BỘ Y TẾ

  In bài viếtTìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO