NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010

XỬ TRÍ NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT TẠI KHOA KHÁM BỆNH BVTM AN GIANG 10/09-10/2010
[ Cập nhật vào ngày (17/06/2014) ]


BS Bùi Hữu Minh Trí
BS Nguyễn Thị Hoàng Vân
BS Trần Mạnh Tuân
BS Đàm Thị Thảo
ĐD Hân
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích