NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010

THEO DÕI HUYẾT ÁP LIÊN TỤC (HOLTER HA)
[ Cập nhật vào ngày (17/06/2014) ]


Tác giả:
BS Trần Ngọc Mai
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích