Phác đồ ĐIỀU TRỊ năm 2021

CÁC PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NĂM 2021
[ Cập nhật vào ngày (23/02/2022) ]


1/. CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM 2021

2/. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐMV 2021

3/. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VPCD

4/. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VPBV

5/. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID

6/. PCI _COVID

7/. QUY TRÌNH PHCN Ở NB COVID

8/. BÌA PHÁC ĐỒ 2021
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchTIN TỨC & SỰ KIỆN


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO