Tiêu sợi huyết

THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
[ Cập nhật vào ngày (30/07/2014) ]


 Hội đồng  KHKT BV                                                   
 Khoa HSCC-TC-CĐTập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích