Tài liệu của Tỉnh An Giang

Công văn số 3504 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh.
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2020) ]


Công văn số 3504/SYT-NVY của Sở Y tế An Giang ngày 04/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh.
Tập tin đính kèm

Bệnh viện Tim mạch An Giang
Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích