Tài liệu của Tỉnh An Giang và Sở Y tế

Công văn số 2330/SYT-NVY ngày 21/7/2022 v/v củng cố công tác SL phát hiện sớm SARS-CoV-2, QLĐT và tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 trước khả năng bùng phát dịch
[ Cập nhật vào ngày (22/07/2022) ]


Công văn số 2330/SYT-NVY ngày 21/7/2022 v/v củng cố công tác SL phát hiện sớm SARS-CoV-2, QLĐT và tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 trước khả năng bùng phát dịch
SỞ Y TẾ AN GIANG
Tìm kiếm

Đơn vị trực thuộc

tiện íchSƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO