tháng 1 - 2013

NÊN ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU?
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]

Những người đi bộ nhanh sẽ có nhiều lợi ích hơn Kiểm soát huyết áp tâm thu ở người cao tuổi là một điều khó khăn và thường là không đầy đủ. Điều trị tích cực ở người già 80 tuổi thì có lợi trong nghiên cứu này (JW Gen Med Apr 17 2008), nhưng kết cục ở những BN yếu hoặc bệnh nặng hơn là không rõ.


Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã thử nghiệm đi bộ tốc độ nhanh ở những người yếu hơn để
phân loại 2340 BN cao tuổi (tuổi TB 74, 50% cao huyết áp tâm thu) những người đi bộ
chậm hay nhanh  dựa trên ngưỡng 0.8 m/s (75 feet/30s)

Trong suốt 7 năm theo dõi, có 589 BN chết: khoảng 70 BN/1000 người-năm giữa những
người đi bộ chậm và 24/1000 người-năm giữa những người đi bộ nhanh. Trong các phân
tích điều chỉnh một vài thông số lâm sàng và nhân khẩu học, tử vong ở người đi bộ chậm
thì không khác biệt ở những người  tăng HA tâm thu; tuy nhiên, giữa những người đi bộ
nhanh, tử vong là 35% cao hơn những người  tăng HA tâm thu này. Không có liên quan
giữa tử vong và HA tâm trương ở những người đi bộ nhanh hay chậm

Bàn luận: Những kết quả này hổ trợ cho quan sát của cácBS lâm sàng rằng điều trị tích
cực  tăng HA  tâm  thu ở người cao  tuổi có  sức khỏe kém với đa bệnh  lý đi kèm có  thể
không cần  thiết và có  thể có hại. Nghiên cứu này cũng  thêm vào y văn  tầm quan  trọng
của việc đánh giá  tình  trạng  thể  lực như  là một phần quan  trọng  trong việc đưa  ra  các
quyết định lâm sàng
Thomas L. Schwenk.Published in Journal Watch General Medicine August 30, 2012
 
TL trích dẫn
Odden MC et al. Rethinking the association of high blood pressure with mortality in elderly adults: The
impact of frailty. Arch Intern Med 2012 Aug 13/27; 172:1162.
Tập tin đính kèm

Tổ thông tin thuốc - BVTMAG
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích