tháng 07 - 2013

ĐÌNH CHỈ MỘT LOẠI THUỐC KHÁNG SINH VÀ VITAMIN KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
[ Cập nhật vào ngày (18/08/2014) ]

Thuốc kháng sinh bị đình chỉ lưu hành là thuốc BR-ZAXIN (Amoxicillin và Cloxacillin), lô sản xuất: OC0311016, ngày sản xuất: 15/3/2011, hạn dùng: 14/3/2014, SĐK: VN-5254-08 do Công ty Overseas Laboratories Pvt. Ltd Ấn Độ sản xuất; Công ty Brawn Laboratories Ltd đăng ký. Mẫu thuốc này được lấy tại kho công ty TNHH DP Bạch Đằng, TP Hạ Long đã được Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm nghiệm cho thấy thuốc thuốc BR – ZAXIN không đạt chỉ tiêu định lượng về Cloxacillin theo tiêu chuẩn.


Bệnh viện Tim mạch
Thông tin thuốc.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích