THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Cập Nhật Cystatin C : Kết Hợp Vào Thực Hành Lâm Sàng
[ Cập nhật vào ngày (03/02/2023) ]

Theo dõi chức năng thận bằng ước tính độ lọc cầu thận (GFR) dựa trên creatinin là một phần thường quy trong thực hành lâm sàng. Bằng chứng mới đây đã chỉ ra rằng Cystatin C có thể cải thiện việc phân loại độ lọc cầu thận để xác định bệnh thận mạn tính (CKD) trong một số quần thể lâm sàng nhất định và hỗ trợ tìm hiểu các biến chứng của bệnh thận mạn tính.


Nguồn: Shlipak MG, Mattes MD, Peralta CA. Update on cystatin C: incorporation into clinical practice. Am J Kidney Dis. 2013 Sep;62(3):595-603. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.03.027. 

Lược dịch: BS. Đoàn Ngọc Ánh. Hiệu đính: BS. Mai Phạm Trung Hiếu.
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích