THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Xu hướng phổ biến của tình trạng béo phì khỏe mạnh về chuyển hoá trong dân số người trưởng thành ở Mỹ từ năm 1999-2018
[ Cập nhật vào ngày (13/04/2023) ]

Tầm quan trọng: Nâng cao hiểu biết về xu hướng của tỷ lệ người bệnh béo phì khỏe mạnh về chuyển hóa (Metabolically Healthy Obesity- MHO) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tầng và quản lý bệnh béo phì cũng như cung cấp thông tin cho các nỗ lực chính sách y tế.


.Nguồn: Jiang-Shui Wang, Peng-Fei Xia, Meng-Nan Ma,et al. Trends in the Prevalence of Metabolically Healthy Obesity Among US Adults, 1999-2018. JAMA Netw Open 2023;6(3):e232145. doi:10.1001/ jamanetworkopen 2023.2145. Người dịch: BS Bùi Nguyễn Hoài Ngọc. Hiệu đính: ThS.BS Bùi Hữu Minh Trí
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích