THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Xuống thang điều trị kháng kết tập tiểu cầu
[ Cập nhật vào ngày (05/05/2023) ]

Lược dịch “De-escalation of antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: Time to change our strategy?”. Pierre Sabouret et al, European Journal of Internal Medicine, https://doi.org/10.1016/j.ejim.2022.12.008 Người dịch: BS Đoàn Thành Thái, BS Nguyễn Hoàng Minh Phương


.
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích