THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Ca lâm sàng: Hẹp tĩnh mạch phổi
[ Cập nhật vào ngày (10/07/2023) ]

BS Đoàn Thành Thái


.
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích