THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN
[ Cập nhật vào ngày (12/07/2023) ]

Nguồn: RJ Sahota, S Lotfollahzadeh, M. Soos. Subclavian Vein Thrombosis In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. Người dịch: BS Mai Diễm My. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí


.
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích