THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Liệt Chu Kỳ Do Hạ Kali Máu
[ Cập nhật vào ngày (04/10/2023) ]

Nguồn: https://www.uptodate.com/contents/hypokalemic-periodic paralysis?source=history_widget#topicGraphics Người dịch: BS Bùi Nguyễn Hoài Ngọc. Hiệu đính: ThS.BS Bùi Hữu Minh Trí


.
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích