THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Đánh giá tình trạng dịch và chức năng thất phải thông qua siêu âm tĩnh mạch cảnh trong tại giường
[ Cập nhật vào ngày (05/10/2023) ]


Nguồn: GN Vaidya, A Kolodziej, B Stoner et al. Bedside ultrasound of the internal jugular vein to assess fluid status and right ventricular function: The POCUS-JVD study. Am J Emerg Med 70 (2023) 151–156.   

Người dịch: BS Trần Quốc Anh. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích