THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Sống sót lâu dài sau khi ngừng tim ngoại viện: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp
[ Cập nhật vào ngày (05/10/2023) ]


Nguồn: SA. Amacher, C Bohren, R Blatter, et al. Long-term Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2022;7(6):633-643

Người dịch: Bs Từ Minh Trí, Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích