THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Khi nào nên xem xét dùng thuốc ức chế SGLT-2 cho bệnh nhân suy tim mất bù cấp?
[ Cập nhật vào ngày (22/02/2024) ]


NGUỒN: Osamah Z. Badwan, Lorenzo Braghieri, Warren Skoza, et al.  When should we consider SGLT2 inhibitors in patients with acute decompensated heart failure? . Clev Clin J Med 2024; 91:46-51.

Người dịch: BS. Bùi Trọng Nhân. Hiệu đính: BS. Bùi Hữu Minh Trí
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích