THÔNG TIN Y HỌC CHO Y, BÁC SĨ

Ca lâm sàng S1Q3T3. Một trường hợp phát hiện điện tâm đồ không đặc hiệu
[ Cập nhật vào ngày (01/04/2024) ]


Nguồn: Rohit Pillai, MD; Jason D. Matos, MD. JAMA Internal Medicine. Published Online: October 30, 2023.doi:10.1001/jamainternmed.2023.3623

Người dịch: BS Danh Sóc Kha. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí
.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích