THÔNG TIN Y HỌC CHO BỆNH NHÂN

Bóc tách động mạch chủ là gì?
[ Cập nhật vào ngày (24/05/2023) ]

Nguồn: Hameed I, Cifu AS, Vallabhajosyula P. Management ofthoracic aortic dissection. JAMA. 2023;329(9):756-757.                   Malaisrie SC, Szeto WY, Halas M, et al. The American Association for Thoracic Surgery expert consensus document:                 surgical treatment of acute type A aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021;162(3):735-758.                Người dịch: BS Nguyễn Huy Thông. Hiệu đính: BS Bùi Hữu Minh Trí


.
Tập tin đính kèm

.
Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích