Quyết định (Năm 2020-Đợt 2)

Quyết định 612 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2021) ]


Quyết định 612/QĐ-BVTM ngày 03/08/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Bệnh viện Tim mạch An Giang

  In bài viếtĐơn vị trực thuộc

tiện ích