tháng 1 - 2013

LỢI ÍCH CỦA CHẸN BÊTA TRONG HỞ 2 LÁ MẠN TÍNH
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]

Kết quả của nghiên cứu thăm dò gợi ý can thiệp nội khoa có thể làm chậm tiến triển rối loạn chức năng tâm thu thất trái


Không có điều  trị nội khoa nào chứng minh  lợi  ích ở những BN hở van 2  lá không có
triệu chứng (MR) trước khi có triệu chứng hoặc bằng chứng rối loạn chức năng  tâm thu
thất trái đòi hỏi phải phẫu thuật. Trong nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, các nhà điều tra
đã đánh giá 38  Bn (tuổi TB là 55, một nửa là nữ giới) hở van 2 lá trầm trọng hoặc trung
bình, phân suất tống máu EF >55%, và NYHA class  I hoặc  II được dùng giả dược hoặc
metoprolol (liều cao nhất là 100 mg mỗi ngày) trong 2 năm. Chụp cộng hưởng từ để đánh
giá hình thể thất trái được thực hiện mỗi 6 tháng (theo dõi dữ liệu có sẵn khoảng 36 BN)

Sau  2  năm,  LVEF  không  đổi  ở  nhóm  dùng metoprolol  nhưng  giảm  ở  nhóm  giả  dược
trung bình 5%  (khoảng  tin cậy 95%, 1.92%  - 7.92%; P=0.006). Không có  sự khác biệt
đáng kể giữa các nhóm về  thể  tích, khối  lượng, hoặc  tỉ  lệ biến dạng  theo chiều dọc của
tâm thu thất trái. Chức năng tâm trương thất trái, đo lường bởi tỷ lệ đổ đầy đỉnh, không
có ở nhóm giả dược nhưng tăng nhẹ ỏ nhóm metoprolol, một khác biệt đáng kể.

Bàn luận:
Trong nghiên cứu thăm dò này, thuốc chẹn beta cải thiện chức năng tâm thu
thất  trái  sau 2 năm ở BN hở  van 2  lá nặng  do  thoái hóa nhưng  không  có  triệu  chứng.
Nghiên cứu này không đủ mạnh đối với các tiêu chí lâm sàng nhưng nó cung cấp cơ sở
cho  thử nghiệm  lâm sàng  lớn hơn để xác định  liệu chẹn beta có  làm giảm  tỉ  lệ suy  tim
hoặc làm trì hoãn can thiệp ngoại khoa hay không.
Howard C. Herrmann.  Journal Watch Cardiology September 26, 2012

TL trích dẫn:
Ahmed MI et al. A randomized controlled phase IIb trial of beta1-receptor blockade for chronic
degenerative mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol 2012 Aug 28; 60:833.
Carabello BA. Beta-blockade for mitral regurgitation: Could the management of valvular heart disease
actually be moving into the 21st century? J Am Coll Cardiol 2012 Aug 28; 60:839.
Tập tin đính kèm

Tổ TT thuốc - Bệnh Viện Tim Mạch An Giang
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích