tháng 1 - 2013

NHỮNG NGUY CƠ CHẢY MÁU VỚI LIỆU PHÁP CHỐNG HUYẾT KHỐI BA THUỐC
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]

So sánh với liệu pháp chống đông kết hợp với chống kết tập tiểu cầu đơn trị liệu, thì việc dùng liệu pháp ba thuốc chống huyết khối sẽ làm gia tăng nguy cơ chảy máu khoảng 40% mà không giảm nguy cơ các biến cố huyết khối


Những BN rung nhĩ (AF) và hội chứng mạch vành cấp đã đặt ra khó khăn và các câu hỏi
thường xuyên về  lâm  sàng hóc búa:  làm  thế nào để dùng chống đông và chống kết  tập
tiểu cầu kép mà không gia tăng nguy cơ chảy máu. Trong nghiên cứu tại Đan Mạch, các
nhà điều  tra đã được bệnh viện cho phép đưa vào nghiên cứu và những đơn  thuốc của
11.480 BN có rung nhĩ và được nhập viện vì nhồi máu cơ tim (MI) hay có can thiệp mạch
vành qua da trong thời gian khoảng 9 năm. Với cơ sở đó, các BN tuổi TB là 76, có 61%
là nam. Những BN dùng các  thuốc khác nhau như kết hợp ASA, clopidogrel, và kháng
vitamin K. Sau 1 năm, tỉ lệ thô chảy máu gây tử vong và không tử vong trên 100 BN là
14.2 cho liệu pháp ba thuốc và khoảng 7-10.6 cho liệu pháp kép và từ 6.6-7 cho đơn trị
liệu. Tỉ lệ chảy máu với liệu pháp ba thuốc là cao hơn trong vòng 30 ngày sau nhập viện
chỉ số ( 22.6/100 BN-năm) nhưng vẫn cao hơn với bất cứ sự kết hợp nào trong suốt thời
gian nghiên cứu. Trong phân  tích đã điều chỉnh,  so  sánh  liệu pháp kép bao gồm kháng
vitamin K, liệu pháp ba thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu nghiêm trọng ( tỉ lệ rủi ro 1.41)
nhưng không có  lợi  ích đáng kể  từ  tiêu chí  tử vong  tim mạch, nhồi máu cơ  tim, và đột
quỵ thiếu máu cục bộ ( tỉ lệ rủi ro 1.15)

Bàn luận: Trong nghiên cứu lớn này cung cấp dữ liệu quý giá về mối liên quan nguy cơ
của sự kết hợp liệu pháp chống huyết khối ở BN có cả rung nhĩ và bệnh động mạch vành
– khi mỗi liệu pháp được chỉ định, nhưng không có phối hợp thuốc tốt nào được xác định.
Không ngạc nhiên, nguy cơ chảy máu nặng với  liệu pháp chống huyết khối ba  thuốc  là
cao và kéo dài. Những nghiên cứu mới (một vài nghiên cứu đã tiến hành) kết hợp đánh
giá nguy cơ chảy máu kết hợp với đánh gía hiệu quả phối hợp khác nhau hai thuốc là rất
cần thiết.  
 Howard C. Herrmann. Published in Journal Watch Cardiology September 26, 2012

TL trích dẫn:

Lamberts M et al. Bleeding after initiation of multiple antithrombotic drugs, including triple therapy, in
atrial fibrillation patients following myocardial infarction and coronary intervention: A nationwide
cohort study. Circulation 2012 Sep 4; 126:1185.
Tập tin đính kèm

Tổ thông tin thuốc BVTMAG
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích